Stavby a montáže fotovoltických zariadení a samoobslužných autoumyvárok

V portfóliu služieb firmy Elektrocontrol spol. s r.o. sú aj stavby a montáže fotovoltických zariadení, ktoré predstavujú jednoduchý a elegantný spôsob, ako premeniť slnečné žiarenie na elektrinu. Pracujú na princípe fotoelektrického javu: častice svetla - fotóny - dopadajú na článok svojou energiou z neho "vyrážajú" elektróny. Polovodičová štruktúra článku potom usporiada pohyb elektrónov na využiteľný jednosmerný elektrický prúd. S rovnakými základnými stavebnými prvkami - solárnymi článkami - je možné realizovať aplikácie s nepatrným výkonom (napájanie kalkulačky) až po elektrárne s výkonmi MW.

Fotovoltické články sú integrované do tzv. modulov s napätím 6 - 12 V, elektricky prepojené moduly vytvárajú solárne systémy s výstupným napätím 230 V a viac. Vo fotovoltických paneloch je vyrobený jednosmerný prúd, ktorý treba premeniť pre dodávku do distribučnej siete na prúd striedavý, predpísaných parametrov (230V / 400V, 50Hz) v striedači (niekedy nazývaný ako menič alebo investor). Toto je riadiace centrum celého systému, ktoré je schopné podávať informácie o vyrobenej energii a prevádzkových stavoch napr. pomocou GSM, alebo internetu.

NAŠE SLUŽBY

NAŠA FILOZOFIA

underline

Našim cieľom je každú svoju činnosť vykonávať na kľúč, teda vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, záverečnej odbornej prehliadky a skúšky a pripojenia na energickú sieť u dodávateľa elektrickej energie.

KONTAKT

underline

Konštantínova 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

tel: 051/7725544 mail: elektrocontrol@ecl.sk