Stavby a montáže NN prípojok pre IBV

Firma Elektrocontrol spol. s r.o. vykonáva stavby a montáže NN prípojok a trafostaníc pre lokality IBV v zmysle požiadaviek investorov, ale aj individuálnych stavebníkov. Našim zákazníkom radi poslúžime odbornými konzultáciami a podieľame na optimalizácii ich investičných zámerov. Dôsledne pritom dbáme na dodržiavanie dohodnutých podmienok a rozsahu naprojektovanej výstavby.

NAŠE SLUŽBY

NAŠA FILOZOFIA

underline

Našim cieľom je každú svoju činnosť vykonávať na kľúč, teda vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, záverečnej odbornej prehliadky a skúšky a pripojenia na energickú sieť u dodávateľa elektrickej energie.

KONTAKT

underline

Konštantínova 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

tel: 051/7725544 mail: elektrocontrol@ecl.sk