O nás

Základné údaje 

Názov firmy:      ELEKTROCONTROL s.r.o.
Právna forma :  spol. s.r.o.
Sídlo :                 Konštantínova 3, 080 01  Prešov
IČO :        31692729
IČ DPH:   SK 2020519765
Konateľ : p.Peter Kovaľ
Telefón : 
051/7725544
Email :      elektrocontrol@ecl.sk
Web :       www.elektrocontrol.sk

Vznik a história spoločnosti

 • zostava spoločníkov, ktorá je združená vo firme spolupracuje od roku 1990, keď jednotliví spoločníci získavali skúsenosti každý s vlastným živnostenským oprávnením.
 • spoločnosť s ručením obmedzením v dnešnej podobe vznikla v roku 1994.
 • spoločnosť je budovaná z tzv. nulového stavu, teda bez akejkoľvek privatizácie a tomu zodpovedajúcich záväzkov.
 • spoločnosť má sídlo v Prešove, v centre mesta na Konštantínovej ulici.

Podnikateľský zámer spoločnosti

 • hlavnou podnikateľskou aktivitou firmy je montáž, oprava, servis, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov.
 • firma je oprávnená vykonávať svoju činnosť vo všetkých druhoch prostredia, tak ako sú klasifikované v STN, t.j. A, B a C, teda aj v priestoroch v správe Banského úradu.
 • ostatné podnikateľské aktivity uvedené vo výpise z Obchodného registra sú pridruženou zálohou k hlavnej činnosti so zámerom byť na všetko pripravený.

Podnikateľská filozofia spoločníkov

 • slušne a korektne vykonávať podnikateľskú činnosť.
 • vykonávať montáž, servis a údržbu energetických diel vo firmách, kde energetika nie je hlavnou podnikateľskou činnosťou.
 • vykonávať montáž, servis a údržbu na ostatných elektrických zariadeniach od nízkeho napätia až po veľmi vysoké napätie bez ohľadu na príslušnosť zariadenia.
 • každú svoju činnosť vykonávať ″na kľúč″, teda vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, záverečnej odbornej prehliadky a skúšky a pripojenia na energetickú sieť u dodávateľa elektrickej energie.

Personálny a materiálny potenciál firmy

 • spoločnosť ma 19 kvalifikovaných pracovníkov v stálom pracovnom pomere a vybudovanú efektívnu štruktúru firmy.
 • priemerný počet pracovníkov počas roku je cca 50, z ktorých časť je zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti. Uvedený počet vyplýva z nerovnomerného rozloženia montážnych zákaziek v roku.
 • odborná kvalifikácia a návyky pracovníkov sú získavané školením a praxou u výrobcov eklektických zariadení a materiálov.
 • počet a zostava vlastných vozidiel a mechanizmov umožňuje pracovníkom nastúpiť na zákazku bez zbytočného zdržovania, kdekoľvek v Slovenskej a Českej republike.
 • schopnosti a prax odborného vedenia firmy a samotných pracovníkov, umožňuje zvládnuť, akýkoľvek odborný a legislatívny problém pri realizácii zákazky. 

NAŠA FILOZOFIA

underline

Našim cieľom je každú svoju činnosť vykonávať na kľúč, teda vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, záverečnej odbornej prehliadky a skúšky a pripojenia na energickú sieť u dodávateľa elektrickej energie.

KONTAKT

underline

Konštantínova 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

tel: 051/7725544 mail: elektrocontrol@ecl.sk