Hlavnou podnikateľskou aktivitou firmy je montáž, oprava, servis, údržba, odborné prehliadky a skúšky  vyhradených technických zariadení elektrických, tzv.VTZ bez obmedzenia napätia a bleskozvodov. Firma je oprávnená vykonávať svoju činnosť vo všetkých druhoch prostredia, tak ako sú klasifikované v STN, t.j. A, B a C, teda aj v priestoroch v správe Banského úradu

Firma Elektrocontrol spol. s r.o. je od 3.4.2018 držiteľom oprávnenia vydaného podľa §17 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré ju oprávňujú vykonávať určené činnosti: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických, tzv. UTZ.

trojuholnik

NAŠE SLUŽBY

Elektrocontrol s.r.o.

montáž, servis a údržbu energetických diel vo firmách, kde energetika nie je hlavnou podnikateľskou činnosťou

Už 25 rokov pôsobíme v oblasti projektovania, montáží, opráv, servisu, údržby a revízií elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov, a to na celom území SR. Našim cieľom je spokojnosť klientov, zákazníkov a partnerov, s kvalitou poskytnutých služieb a dodaných prác. a poskytnúť naším klientom technicky a ekonomicky najvhodnejšie riešenia pri zabezpečení napojenia na elektrickú distribučnú sústavu

opravnenie
opravnenie
opravnenie
opravnenie

NAŠA FILOZOFIA

underline

Našim cieľom je každú svoju činnosť vykonávať na kľúč, teda vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, záverečnej odbornej prehliadky a skúšky a pripojenia na energickú sieť u dodávateľa elektrickej energie.

KONTAKT

underline

Konštantínova 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

tel: 051/7725544 mail: elektrocontrol@ecl.sk