Stavby TS,vzdušných a káblových vedení

Firma Elektrocontrol spol. s r.o. vykonáva stavby vzdušných a káblových vedení, stavby a dodávky trafostaníc, zásadne v zmysle technických štandardov. Spomínané štandardy poskytujú technické informácie vzťahujúce sa ku materiálom, ktoré sú používané pri výstavbe distribučnej sústavy. Pri vstupe do distribučných sústav rešpektujeme katalóg prípustných materiálov, databázu prípustných materiálov, technologické predpisy, ako aj typové projekty.

NAŠE SLUŽBY

NAŠA FILOZOFIA

underline

Našim cieľom je každú svoju činnosť vykonávať na kľúč, teda vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, záverečnej odbornej prehliadky a skúšky a pripojenia na energickú sieť u dodávateľa elektrickej energie.

KONTAKT

underline

Konštantínova 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

tel: 051/7725544 mail: elektrocontrol@ecl.sk