Revízie elektrických zariadení a spracovanie Plánu obrany pre VPS

Firma Elektrocontrol spol. s r.o. na základe vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., $24, vykonáva revízie a kontroly bleskozvodov, ako aj revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) na vyhradených technických zriadeniach (VTZ) v rozsahu E1 – elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia pre objekty triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu.

NAŠE SLUŽBY

NAŠA FILOZOFIA

underline

Našim cieľom je každú svoju činnosť vykonávať na kľúč, teda vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, záverečnej odbornej prehliadky a skúšky a pripojenia na energickú sieť u dodávateľa elektrickej energie.

KONTAKT

underline

Konštantínova 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

tel: 051/7725544 mail: elektrocontrol@ecl.sk