Oprávnenia

Montáž, servis a údržba energetických diel vo firmách, kde energetika nie je hlavnou podnikateľskou činnosťou

Spokojnoť klientov, zákazníkov a partnerov, s kvalitou poskytnutých služieb a dodaných prác. Poskytnúť našim klientom technicky a ekonomicky najvhodnejšie riešenia pri zabezpečení napojenia na elektrickú distribučnú sústavu.

Opravnenia
Opravnenia
Opravnenia
Opravnenia

NAŠA FILOZOFIA

underline

Našim cieľom je každú svoju činnosť vykonávať na kľúč, teda vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, záverečnej odbornej prehliadky a skúšky a pripojenia na energickú sieť u dodávateľa elektrickej energie.

KONTAKT

underline

Konštantínova 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

tel: 051/7725544 mail: elektrocontrol@ecl.sk