Referencie

Stručný zoznam stavieb - ELEKTROCONTROL, spol. s r.o.

Rekonštrukcia NN rozvodov na nám. Slobody Sabinov pre VSE
Rekonštrukcia TS Levočská, na Rúrkach, pod Furčou, pod Kalváriou, Gapľová, pri Mlyne  pre VSE
Zhotovenie VN prípojky a TS obaľovacieho centra Eurovia  pre IS Košice
VN prípojka – spínacia stanica I. a II. pre PS 5 Bratislava
Zhotovenie VN prípojky a TS Hrašovík, Kamenica, Drienica, Ruská Nová Ves - pre Montin Košice
Odborné prehliadky a skúška VN a NN pre Kronospan Prešov
Zhotovenie VN prípojky a Trafostanice DJZ Prešov  pre Epemix-R Sabinov
Zhotovenie 22 kV káblové rozvody pre IPZ Záborské a Trafostanica TM 1.1, TM 1.3, TM 2.1 IPZ Záborské pre Firma Tink Prešov
Zhotovenie VN prípojky KAUFLAND Prešov  pre Lumen Košice
Preložka VN prípojky McDonald Prešov pre ELMO Zlín
Montáž trafostanice McDonald Prešov pre  Maník Ján
Prekládka VN prípojky pre GOHR V. Šariš
Zhotovenie VN prípojky - Sliezský dom Vysoké Tatry pre  Energo Tatry
Vzdušná prípojka D1 – obaľovačka Chm. N. Ves pre  Doprastav BA
VN prípojka – Kaufland Trebišov pre  EAST Dubnica
Rekonštrukcia VN, NN a TS Kožuchovce pre BredyEnergy Prešov
Zhotovenie VN prípojky k výrobnej hale DRAKA pre Bastag Prešov
Zhotovenie VN a TS Ovčie pre VSE KE
Zhotovenie VN prípojky pre FVE Hlinné pre BredyEnergy PO
Zhotovenie TS a VN prípojky pre FVE Teriakovce pre Solarpark Prešov
Zhotovenie novej prípojky a TS pre Pivovary V. Šariš
9075 Veľké Rovné - Čambalová, rek. VN l.č.288 za 288/uv/12 Slovenergy s.r.o. Žilina
8854 Jasenová - Pod Žiarom, rekonštrukcia VNV od 137/uv/3 po odb. pre 137/ts/v.kubin_vodojem Slovenergy s.r.o. Žilina


Solar X - BHS-Sonthofen FOTOVOLTAICKÉ ZARIADENIE Priemyselný park Haniska pri Prešove

BHS-Sonthofen s.r.o.
Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany, II.úsek. VN prípojky a TS. Eurovia SK a.s.
Stavba :„ Zhotovenie stavby cestných komunikácií a súvisiacich objektov pre Logisticko-priemyselný park NOVÁ POLHORA, Stavba 1, 3.etapa “ Metrostav DS a.s.
Zhotovenie VN prípojky a TS pre FVE Ostrovany pre Alufront
Rekonštrukcia VN rozvodne VUT Košice pre CMT-real Bratislava
Zhotovenie VN prípojky, TS a NN rozvody – Jarovnice pre VSE KE
Zhotovenie prípojky VN Krompachy pre Kinrejam Krompachy
Úprava VN prípojky BUDIŠ pre Slovenské pramene
Zhotovenie TS, VN Chmiňany pre Doprastav Bratislava
Zhotovenie TS, VN Bertotovce pre Doprastav Bratislava
Rekonštrukcia a preložka vzdušného vedenia, NN prípojka Mníšek  pre Spojstav Sp. Nová Ves
Prekládka TM 713 Prešov Pavlov. námestie  pre VSE KE
Zaistenie VN káblov proti zosuvu svahu Vydumanec pre Inlogis
Rekonštrukcia NN siete a DP Fričovce pre VSE KE
Prekládka VN vedenia pre Kaufland St. Ľubovňa pre Lumen KE
Zhotovenie VN prípojky a TS  Merkury Poprad pre Merkury Market PO
Prekládka kábelového rozvodu pre Strabag
Prekládka VN vedení č. 443, 446, 447, 448, 450, 451 a stavba nových TS – obchvat I/68 – Prešov, Košická ul., Jilemnického ul. pre HANT BA DS
Zhotovenie VN prípojky a TS  Merkury Spišská Nová Ves pre Merkury Market PO
Zhotvenie VN prípojky, TS, elektroinštalácií, kogeneračná jednotka Šváby    pre Serviskomfort
Zhotovenie FVE 50kVA PREMETAL MON       pre PREMETAL MON
Montáž a zapojenie trafostanice a samoobslužnej umyvárky pre ZOC Koral, sídlisko Sekčov Prešov OPP - Development s.r.o.


Okrem týchto významných zákaziek naša firma každoročne vykonáva pravidelné odborné prehliadky, údržbu VN prípojok, VN rozvodní a trafostaníc v závode Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. vo Veľkom Šariši.Peter Kovaľ
konateľ spoločnosti

NAŠA FILOZOFIA

underline

Našim cieľom je každú svoju činnosť vykonávať na kľúč, teda vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, záverečnej odbornej prehliadky a skúšky a pripojenia na energickú sieť u dodávateľa elektrickej energie.

KONTAKT

underline

Konštantínova 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

tel: 051/7725544 mail: elektrocontrol@ecl.sk